vineri, 31 mai 2013

Mircea Eliade și arta ( I )

Odată cu invitația de a ține cursuri de istoria religiilor la Universitatea din Chicago, pe care Mircea Eliade o primise încă din 1947, dar nu a onorat-o decât un deceniu mai târziu, apărea pentru acesta problema contactului cu un nou tip de public. După „perioadele” carierei sale europene - cea românească, cea britanică, cea portugheză și, în fine, cea franceză - se deschidea perspectiva unei etape americane. Dintr-un anumit punct de vedere aceasta se va deosebi de cele europene, sub raportul relației cu publicul, prin aceea că poate pentru întâia oară dubla sa activitate - de savant în istoria religiilor cu o recunoaștere deplină în mediul academic și, în egală măsură, de scriitor cu un succes asemenea celui dobândit prin lucrările sale științifice - era conștientizată și devenea problematică. Alăturarea acestor două activități aparent contradictorii era greu de înțeles pentru americanul ce făcea parte, e drept, dintr-o cultură unde individualismul creator era promovat cu asiduitate, dar era vorba de de un individualism aliat cu o tendință spre particular, nu spre universal, ca în cazul culturilor europene. Cultura americană încuraja fără îndoială individualitățile culturale, în sensul că nu existau trasate limite între diferitele forme ale culturii, nu exista o ierarhizare a lor, nefiind disprețuită una în fața alteia, astfel ca optarea pentru știință să fie în contradicție cu preocupările pentru creația literară, considerată a-i fi inferioară. Fiecare domeniu de activitate culturală avea demnitatea lui proprie, era deci o opțiune la fel de valabilă ca oricare alta, numai că înclinația spre particular a acestui tip de cultură te determina să te oprești doar asupra unei singure opțiuni, asupra unei unice specialități, pe care să o aprofundezi apoi după cât îți stă în putință. Altfel stăteau lucrurile în Europe, unde îngemănarea literaturii cu o disciplină științifică nu avea nimic deosebit, nu ridica semne de protest sau de întrebare. Chiar Eliade, poate pentru a-și justifica poziția, remarca faptul că marile personalități culturale române - un Eminescu, un Hașdeu ori un Nicolae Iorga- au fost și mari scriitori ai acestei culturi, lucru ce era conceput ca făcând parte din categoria firescului. Cu alte cuvinte, pentru a ne folosi de termenii filozofiei lui Blaga[1], Eliade se confrunta acum cu trecerea de la o culturp minoră ( pe plan universal însă), ce număra printre trăsăturile sale și cultivarea unei tendințe universaliste, la o cultură majoră, ce făcea din specialitate una dintre părțile sale caracteristice.
            Pentru a servi întru lămurirea activității științifice și literare a  lui Mircea Eliade pentru publicul american, apărea la doi ani după trecerea lui în neființă monumentala monografie a lui Mac Linscott Ricketts, Rădăcinile românești ale lui Mircea Eliade, 1907-1945[2]. Concentrându-și deci atenția asupra perioadei de formare intelectuală a Eliade, studiul lui Linscott Ricketts izbutea să adune în cadrul unui întreg analiza operelor sale științifice cu analiza creațiilor sale literare, oferind astfel publicului acea vedere din perspectivă capabilă a atenua diferențele presupuse a exista între aceste două forme de creație culturală. Acestei inițiative de unificare și de studiu comparativ al rezultatelor muncii savante ca și a celei literare întreprinse de Eliade până la finele celui de-al doilea război mondial, poate nu i-ar fi lipsită de interes alăturarea unei inițiative contrare, respectiv de dezbinare a celor două etape ( științifică-culturală, literară-artistică) și de studiere a uneia singure, ca un întreg autonom, în cursul dezvoltării sale istorice. Concret, avem în minte o cercetare autonomă a laturii „artistice” a itinerarului spiritual eliadesc, dar nu sub forma creației artistice propriu zise ( cea literară), ci a atitudinii față de artă în genere, față de fenomenul artistic ca atare. Ne propunem deci a studia modul în care se raporta Eliade la artă, a descoperi „rădăcinile” contactului său cu fenomenul artei și evoluția lui în timp. Este de ordinul evidenței faptul că Eliade poate fi etichetat drept un artist, admițând literatura în rândul artelor. Dar a mai el oare și o literatură despre artă, chiar și sub formă fragmentară și nesistematică, ocazională ? Care era concepția lui despre artă ori despre anumite manifestări ale ei ? Era ea una originală ori tributară gândirii unor varii autori ? Acestea ar fi câteve dintre chestiunile pe care ne propunem a le elucida în această lucrare, în măsura în care materialul documentar și forțele hermeneutice proprii ne vor permite a o face.

            Interesul lui Mircea Eliade pentru artă pare a data încă din perioada copilăriei, la 14 ani plănuind deja, împreună cu prietenul său Haig Acterian, să elaboreze „ o istorie a tuturor artelor din Grecia”, lui revenindu-i sarcina de a se ocupa cu istoria liricii elene[3]. La îndemnul acestuia ncepe a se informa asupra subiectului, consultând Apollo, „ manualul de istoria artelor a lui Salomon Reinach”[4]. Aceste planuri precoce pot fi catalogate, desigur, ca simple aspirații ale unor școlari pentru care descoperirea artei elene a constituit imboldul pentru niște întreprinderii care le depășeau cu mult nivelul pregătirii. Ceea ce trebuie reținut însă este perspectiva din care e înțeleasă istoria artelor, care conform spiritului vremii era încă asimilată arheologiei, în categoria căreia putem încadra de fapt și scrierea lui Reinach. Condus de un spirit universalist care se trăda încă de la această vârstă, Eliade  asocia termenului de artă mai mult decât așa numitele beaux-arts, și mai mult decât artele cu care are în general de-a face arheologia. Este însă departe de intenția noastră de a acorda un merit special acestei perspective, care, după cum am mai scris, era într-un fel comună în vremea lui Eliade, în spațiul românesc, cel puțin, limitele fenomenului artistic nefiind clar stabilite, la fel și cele trasate între știința arheologiei și istoria artei ca știință de sine stătătoare[5]. Planurile îndrăznețe ale celor doi școlari nu se vor fi materializat, dar rămâne intenția elocventă pentru felul în care tinerii din primul sfert al veacului XX înțelegeau a-și stabili proiecte culturale independente de cerințele educației oficiale, reflectând propriile lor preocupări intelectuale.
            Dar un contact și mai timpuriu cu arta la cunoscut Eliade prin intermediul muzicii. Părintele său, căpitanul Gh. Eliade, convins de talentul de pianist al fiului său, insista să exerseze zilnic cel puțin o oră sau două, având impresia că astfel ar putea deveni un adevărat virtuos[6]. Ba chiar îi descoperi și o voce fără pereche, motiv pentru care îi procura nenumărate romanțe, doine și arii de operetă, pe care tânărul Eliade le cânta acompaniindu-se singur de pian. Valorificarea acestui talent se cerea realizată și prin concursul unor lecții profesionale de canto, însă Eliade senior se va întoarce acasă dezamăgit, după ce maestrul sub a cărui îndrumare vroia să își lase fiul îi recomandă a se întoarce când acesta ar fi împlinit vreo 16-17 ani. Acestui deznodâmânt pentru formarea tânărului Eliade ca și cântăreț îi va corespunde unul asemănător și pentru soarta formației sale de pianist. După câteva serbări liceale la care se „produsese”, va urma chiar un concert în toată regula în care va cânta împreună cu fratele său Nicu, interpretarea lor lăsând însă de dorit, după cum mărturisea Eliade în Memoriile sale, neuitând însă a aminti și că au apărut totuși unele cronici ce scriau despre „un talent care promite”[7]. Acest pseudo-concert pare-se a fi fost apogeul „carierei” artistice a lui Eliade, care nu se va mai manifesta de atunci în public ca și pianist. Cu toate acestea pasiunea lui pentru pian și pentru muzică nu a dispărut atât de ușor, viitorul istoric al religiilor recunoscând că atunci „când am ajuns să cânt de la un capăt la altul concertele lui Rachmaninov, știam că nu voiu ajunge niciodată un bun pianist, dar iubeam prea mult muzica (subl G.P.) pentru a renunța la cele câteva ceasuri de pian pe zi. [...]Târziu, în timpul studenției, am simțit că orele pe care le consacram pianului erau ore pierdute pentru studii. [...]Atunci m-am hotărât să renunț la pian. La început mi-a fost greu. Coboram din mansardă, mă duceam în salon și dam târcoale pianului. Uneori îl deschideam și cântam câteva lieduri. Cu timpul am început să mă obișnuiesc, mai ales că destul de curând după aceia am plecat pentru trei luni în Italia”[8]. Astfel se încheia activitatea de pianist a lui Eliade, care era sincer când scria despre talentul său artistic real ( „destul de modest”), recunoscând că deși avea o ureche muzicală perfectă ( „ auzeam o notă falsă chiar în fanfare de 50 de persoane a liceului Spiru-Haret”) și destulă sensibilitate și imaginație, era complet lipsit de capacitatea de a memora o compoziție pe deplin și, mai grav, nu reușise niciodată să își însușească tehnica unui adevărat pianist[9]. Etapa interepretării la pian era lăsată în urmă[10] pentru a-i urma, după cum singur mărturisea, lunile petrecute în Italia.
            Întradevăr, călătoria în Italia însemna o primă întâlnire a lui Eliade cu arta de valoare universală. Deși scopul acestui pelegrinaj era în legătură directă cu redactarea tezei de licență, pe tema filozofiei Renașterii, tânărul student nu se va sustrage contactului cu arta, care putea fi găsită în orice colț din orașele italiene prin care a trecut în anii 1927 și 1928. Impresiile provocate de această trecere vor face subiectul unei serii de articole publicate în Cuvântul, revista lui Nae Ionescu la care Eliade fusese numit redactor, adunate fiind apoi în așa numitul Itinerar italian[11].
            Articolele lui Eliade prezintă, din punctul de vedere al modului de abordare a fenomenului artistic, două tendințe distincte. În primul rând ar fi vorba de o tendință critic-obiectivă, ce se face simțită încă de la început, de ai zice că ai în fața ochilor însemnările memoriale ale junelui Maiorescu. Eliade își propunea din capul locului ( concret: 21 aprilie 1927) să nu se lase condus de sentimentalism sau de estetism în aprecierea Veneției și a comorilor artistice pe care le păstrează[12]. După stabilirea acestor principii de judecată ( negative, nu pozitive), remarcăm însă faptul că ținta criticii sale se va îndrepta nu, cum ar fi fost de așteptat, spre operele de artă, obiectul artistic. Eliade își va exercita spiritul critic pe seama subiectului cunoscător al artei, recte: publicul. De unde, rândurile cu caracter zeflemitor și ironic, în care se critică superficialitatea și vanitatea ascunse în spatele „turismului cultural”, „metodele” de realizare a contactului cu opera de artă ( mereu același ghid mediator[13], înlocuit uneori prin corespondentul său uman - Ciceronele muzeal) și formele de manifestare după reușita „comunicării” cu lucrările expuse în muzee ( neapărat exaltate, aproape paroxistice, întotdeauna patetice și penibile, pentru un spirit avizat și critic, cum era cel al tânărului student român). „ În muzee, notează Eliade, pentru a arăta că înțelegi arta trebuie să exclami, să te sufoci, să strângi brațul vecinului, să calci pe picioare necunoscuții timizi, să alergi vizionar prin săli culegând amici cărora să le împărtășești emoția și să sfârșești a te așeza pe scaun, în fața minunii, lăcrimând. Publicul te privește, iar duduile te admiră ( subl.G.P.) tainic: un suflet de artist”[14]. Pentru a descrie această situație cea mai potrivită sentință ar fi cea formulată de Ovidiu, după care spectatorii de teatru ( mutatis mutandis, publicul muzeelor și al galeriilor de artă ) sunt conduși nu de dorința de a vedea, ci de a fi văzuți. Ei nu căutau a se lăsa impresionați de operele de artă sau a se delecta cu ele, ci urmareau a îi impresiona ei înșiși pe cei din jur printr-o simulare a unui orgasm estetic ce ar trebui să mărturisească despre sensibilitatea lor deosebită. Procedând astfel, ei încălcau cele două prescripții notate de Eliade încă de la începând, lăsându-se conduși de sentimentalism și de estetism, sacrificând delectarea estetică autentică unei banale maimuțăreli a unor trăiri profunde. Acestei atitudini superficiale îi erau opusă autenticitatea senzațiilor imediate[15], contactul cu opera de artă realizându-se, după opinia autorului impresiilor de călătorie, numai prin simpatizarea ei[16]. Lui Eliade îi era antipatice din principiu muzeele, considerând că „muzeul prin el însuși nu poate atrage”[17], întrucât „în muzee, cu grupul, nu găsesc reculegerea necesară inițierii ( subl G.P.), ci numai o dezgustătoare vulgarizare. Un simptom al democratizării”[18]. Arta era pentru el ceva de ordinul unei inițieri spirituale, căci e greu de presupus că sensul verbului ar fi cel de „introducere”, de „familiarizare cu arta”, întrucât aceasta data încă de mult, după cum am văzut ceva mai sus, când am menționat dorința lui Eliade și a amicului său Haig Acterian de a scrie împreună o istorie a artelor din Grecia. Aceasta atestă evident o maturizare a gândirii sale asupra fenomenului estetic, dar oare concentrarea atenției asupra subiectului și nu a obiectului artei nu ne poate face a crede că pentru studentul Eliade sfera artei avea o importanță scăzută printre preocupările sale ? Dacă mai ținem seama și de descrierile întâlnirilor sale cu personalitățile de marca ale culturii italiene contemporane (e.g. Giovanni Papini, Ernesto Buonaioti sau Giovanni Gentile), în care tonul este cât se poate de pasional, contrastând cu maniera fadă în care sunt tratate scurtele pasaje unde se oferă unele descrieri ale operlor de artă văzute, am putea formula și o explicație a dezinteresului său pentru artă: Eliade era un biblioman, nu un admirator al frumosului artistic, era un om al cărții și nu al artei. Ar fi o concluzie pripită însă, întrucât nu se ține cont și de cea de-a doua tendință pe care am spus că o putem regăsi în „Itinerarul italian”: tendința interpretării estetice, mai corect poate, a consemnării impresiilor subiective stârnite de contemplarea operelor de artă. Un prim loc în care se manifestă această tendință este fragmentul dedicat dansului modern (dansul anilor `20), transcris, după spusele autorului, „dintr-un carnet cu reflecții asupra modei, distracțiilor și moralei sexuale contemporane”[19]. Iată cum se înfățișa acesta, in extenso: „ dans hibrid în fața mării pururi sincere. Dansul poate fi estetic, magic sau sexual. Dansul modern, umilitoare secreție africană, și-a pierdut în civilizație fruptul magic. Estetic nu va putea fi niciodată. Dansul importat de dincolo, nu poate fi decât sexual. Admirabilă și liberă excitație, într-un ritm care nu mai are nimic de ascuns, nici de dezvăluit. Dansul modern poate fi cu izbândă un preludiu al istoriei orgiastice, un bici ardeiat pe spinarea sexului, un cumplit rezervor de energie, un rafinat deșteptător de voluptăți, un erudit născocitor de amănunte erotice. Dacă ar fi sincer, descoperit, integral, dezvoltându-se de-a lungul aceleiași glande, dansul ar fi îndepărtat neurastenia, autoerotismul și psihanaliza. Dansul modern însă e scofâlcit ca o fecioară bătrână și putredă, puțintel ca o doniță, ipocrit, mediocru, neputincios, bleg, urât mirositor, de o dezgustătoare coreografie, enervant și consumant. Nu e torențial, nestăpânit, lugubru, excitant până la roșu, sfârâitor, asurzitor, frenetic, cotropitor, pur sexual, ca urcușul bacantelor înnebunite spre Ida. Nu e sincer. Nu e total. Nu e încordat până la rupere. Nu e sălbatic. Nu e sângeros. Nu are nimic grandios, fantast, suprauman, de o bestialp inconștiență. E suficient ca și creierul partenerelor. E reținut de o falsă decență. Gâfâie fricos și impotent. E rușinos”[20]. În aceste rânduri saturate de epitete cât se poate de plastice, Eliade realizează o adevărată critică a dansului modern, ca să nu spunem o acuzare publică a lui, pentru faptul de a fi ( ca și contemplarea operelor de artă de către public ) neautentic, de a se fi îndepărtat de propria-i menire, de propria lui esență, care nu mai poate fi decât una sexuală, nu estetică și cu atât mai puțin magică. Această adevărată invectivă împotriva mediocrității acestei forme artistice ne dezvăluie latura subiectivă a autorului, pe care puteam crede că a fost reprimată complet de intențiile de obiectivitatea declarate la începutul „Itinerarului”. Însă ea se manifestă din plin aici și, cu o intensitatea egală, dacă nu chiar mai ridicată, în rândurile ce conțin impresiile stârnite de contemplarea urbei venețiene, în vara anului 1928. Vom oferi din nou o citare in extenso, simțindu-ne obligați să facem asta atât din pricina valorii documentare a fragmentului, cât și datorită valoriile sale literare, pe care nu putem a o ignora, din rațiunea necesității unei abordări pur obiective. Iată cum sună fragmentul: „nostalgia veneziană nu-și găsește asemănare; sentimentul tragic al agoniei, se descoperă pretutindeni în ziduri scorojite de-a lungul canalului, în cupole cu întuneric și aur mult, în glastre cu flori triste la balcoane și ferestre pe care seare le ferecă. Agonia Veneției o simt toți afară de venezieni. Agonie senzuală și crudă, mocnind între ulițele strâmte, tulburându-se pe Càlle dei fabri, răsfățându-se în fața mării”[21], dar aceasta nu e totul căci „Venezia - feminină și tomnatică- e complexă”, ea „se descoperă și se experimentează așa cum se descoperea cerul lui Veronese sau savoarea de șnapan a lui Aretin”. Autorul își avertizează lectorii că „nostalgia, cinematograful, legendele adolescenței împiedică în cele câteva zile descoperirea senzualității perverse și totuși robuste, sălbatice și fardate. Venezia e senzuală în ea însăși; cerul când nu mai e privit cu melancolie, se lasă mângâiat de doruri aproape trupești. Palatele de pe Canal Grande ațâță o senzualitate cu fundal fastuos, bizantin, dannunzian ( subl.G.P.). Canalele sunt drumuri către întâlniri, gondolele au ghioace pentru îmbrățișări chinuite în spaimă, balcoanele sunt așteptări, ferestrele tăinuiesc iatacuri cu perne moi, purtând mirezme vechi, trezite de sărutările amanților. Perversitatea dragostei veneziene e mântuită de impulsul priapic, de bestialitate. E senzualitatea curtezanei care-și teme frumusețea și anii; astfel a fost Venezia întotdeauna. Zidurile ei poartă fiorul vieții viețuite intens, aprins, exaltând voluptatea primejdiei, culegând desfătări, prețuind nebunia curajului, prețuind trupul și artele trupului. Când ochiul a surprins spasmul senzualității în culoare, în bolți, cadre, Venezia ajunge actuală, feminină și vie. Zilele petrecute nu sunt decât beții pe care cuvintele nu vor încerca niciodată să le reproducă. Cele mai frumoase, mai fierbinți, mai muzicale pagini din Il fuoco par inutile și decolorate în șiraguri de hârtie la sfârșitul balului. Niciodată nu mi s-a părut mai fad, mai construit, mai spilcuit D`Annunzio ca în ziua în care senzualitatea Veneziană mi s-a luminat și m-a copleșit ( subl.G.P.). Sunt sumedenie de nuanțe pe care le dăruiesc soarele, lumina canalelor, zidurile și femeile. Nuanțe care cu greu se pot împreuna, ca să alcătuiască ceea ce obișnuim a numi „caractere”. Venezia e diversă și capricioasă ca o femeie. Însăși viața ei de virilă înfruntare a vitregiei istoriei și de feminină exaltare a viciilor e o contradicție, pe care anumiți oameni nu o explică à la maniere de Taine, prin necesitatea echilibrului organic. Rătăcirea pe ulițe veneziene, după ce ochiul și sufletul au deprins a recunoaște urmele senzualității, e chinuitoare. Carnea e înfrigurată, sentimentul sexual se atenuează, lăsând loc unei neliniști erotice ce înfășoară trupul cu fiorii așteptărilor, ai convalescenței, ai pașilor în catedrală. Te surprinzi dorind senzual un număr infinit de lucruri. Ai dori ca dinții să se înfigă în cea mai frumoastă piersică, buzele să soarbă desfătări și visuri de pe buze care să fie proaspete ca ale unei fecioare și pricepute ca ale curtezanelor, ochii să se înlăcrimeze cu Înățarea lui Tizian, brațele să stângă, să fie mângâiate și zgâriate, trupul să înfășoare trupuri, părul și unghile să culeagă parfumuri, să asculți cornuri, glasuri, orgă, marea, să fii în grădini, în iatac, în toate părțile”[22].
            Un adevărat carnaval venețian ne prilejuiește descrierea lui Eliade, unde leitmotivul senzualității se impune în fața celorlalte, iar impresiile sugerate de oraș ca și fenomen artistic în sine sunt formulate printr-o deliberată desfrânare a întregului patos literar de care era capabil autorul. Consemnarea senzațiilor imediate ( senzualitatea, nostalgia, agonia tagică, erotismul), prilejuite de contactul cu orașul dogilor se datorește, fără îndoială, simpatiei cu această urbe, celelalte orașe italiene prin care trecuse Eliade ( Florența, Napoli ori Roma) nefiind descrise decât în câteva propoziții destul de seci, simple consemnări de elemenete constitutive. Veneziei însă îi este rezervată o descriere generoasă, acuzând un patetism accentuat, care nu îi rămâne necunoscut scriitorului. Am putea afirma că aceasta își uitase propriile sfaturi, lăsându-se purtat de sentimentalism și de estetism. Totuși credem că ne întâlnim aici cu ceva mai mult decât atât, că într-adevăr „senzualitatea Veneziană mi s-a luminat și m-a copleșit”, pentru a ne exprima cu însăși cuvintele lui Eliade. Prin această interpretare estetică a Veneziei ni se oferă o dovadă în favoarea sensibilității artistice cu care era înzestrat Eliade, care refuza a oferi note erudite asupra unor colbuite opere de artă străjuite în muzee împânzite de turiști mai mult sau mai puțin culți, dar se arăta capabil de a simpatiza cu o operă de artă, de a păși în lumea pe care ea o deschide, ca să vorbim în cuvintele lui Heidegger. Această locuire a operei de artă, care în cazul de față este reprezentată de un oraș în sine, ne este atestată și de amestecarea  numelui lui D`Annunzio în descrierea făcută Veneției, mai bine spus de renegarea numelui acestuia în favoarea autenticității ( din nou !) regăsite în actualul venețian. Iar această renegare nu poate fi luată drept o simplă figură de stil, întrucât Eliade se află, scriind această interpretare estetică a Veneției, la limita dintre livresc și contactul imediat cu fenomenul artei. Afirmăm acestea observând faptul că doar câteva rânduri desparte denunțarea creației dannunziene ca fadă și construită de locul în care senzualitatea palatelor de pe Canal Grande era descrisă drept dannunziană. Eliade ezită încă între perceperea artei prin prisma mediatoare a livrescului și îmbrățișarea directă, nemediată, trecută numai prin filtrul sensibilității proprii. În pasajul despre Veneția, balanța pare a fi fost înclinată în favoarea situației din urmă.
            Ceea ce unește critica dansului modern și descrierea orașului canalelor este vădita notă sexuală care străbate cele două interpretări. Dacă una însă nu izbutește a se ridica la maximul potențialului dictat de propria ei natură, Veneția în schimb izbutește sublimarea pasiunilor sexuale, idealizarea senzualismului. Cărui fapt să i se datoreze această perspectivă din prisma sexualității, după care sunt discutate fenomenele artistice cu care Eliade s-a întâlnit în timpul călătoriei în Italia? Curios este faptul că, încă de la primele sale întâlniri „oficiale” cu istoria artei, senzualitatea nu a lipsit nici ea. Cursul de istoria artelor ținut la Facultatea de Litere și Filosofie căpătase o popularitate deosebită printre studenți pentru prilejurile pe care le oferea de a înlesni apropierile între participanți, feriți de privirile celorlalți datorită întunericului ce domnea în sala de conferințe a Fundației Carol, în timpul proiectării operele de artă ce erau discutate de către profesor[23]. Putem pune deci tenta interpretărilor estetice ale lui Eliade pe seama influenței unor necesități ale vârstei, ce se cereau refulate în mod indirect pe calea scrisului ? Ar fi o rezolvare facilă a întregii situații, dar pentru un cititor familiarizat cu concepția ulterioară a lui Eliade asupra funcției sexualității în cadrul religiilor nu e deloc satisfăcătoare o asemenea explicație. Apropierea fenomenului artistic de sexualitate ar putea fi justificată prin conceperea ambelor ca și forme de inițiere spirituală, până la urmă. Dar pentru a putea susține această ipoteză ar însemnă să presupunem că încă de la această vârstă Eliade avea deja formulată concepția sa asupra sexualității ca act cu valențe cosmologice, lucru pe care nu îl putem face. Nu îl putem face, mai ales întrucât beneficiem, în opera de tinerețe a lui Eliade „Romanul adolescentului miop”, de câteva indicații cu privire la modul în care el gândea asupra sexualității, iar aceasta era cât se poate de îndepărtat de cel pe care îl vom regăsi în scrierile sale ulterioare de istoria religiilor. Atunci cum se poate explica aceste interferențe? Un posibil răspuns ar viza o influență a filozofiei lui Friedrich Nietzsche despre dionisiac. Este foarte probabil ca Eliade să fi cunscut lucrarea gânditorului german despre tragedia greacă, concepția lui Nietzsche influențându-l, conștient ori inconștient, atunci când scria paginile din „Itinerarul italian”.
            Remarcăm deci în cadrul însemnăriilor pe teme artistice din cadrul scrierilor de călătorie din 1927 și 1928 o coexistență a unei tendințe critic-obiective cu o tendință interpretativ-subiectivă, adică a celor două înclinații ce se manifestă sub chipul dublei activități întreprinse de Mircea Eliade pe parcursul întregii vieți: activitatea științifică, care îi reclama obiectivitatea și activitatea litereară, care îi pretindea o implicare cu un grad mai înalt de subiectivitate. Această coexistență va rămâne o constantă în cadrul creației eliadești și datează deci încă de la primele sale articole. „Rădăcinile” sale românești sunt comune cu rădăcinile acestei dualități. Iar perspectiva sa de abordare a fenomenului artistic, în perioada studenției cel puțin, este și ea modelată tot după această formă dualistă.[1] Lucian Blaga, Trilogia culturii, București: ELU, 1969, cap. Cultură majoră și cultură minoră.
[2] East European Monographs, Bulder, Distributed by Columbia University Press, New York, 1988.
[3] Mircea Eliade, Fragments d`un journal, Paris:Gallimard, 1973, p.417 apud Mircea Eliade, Romanul adolescentului miop, București:Minerva, 1989, p.26.
[4] Ibid.
[5] Odobescu, în al său curs despre Istoria archeologiei, căuta a face distincția dintre istoria artei și arheologie, dar va trebui să treacă încă multă vreme până să putem discuta despre o constituire a disciplinei autonome a istoriei artei în România.
[6] cf. Mircea Eliade, Memorii ( 1907-1960), București:Humanitas, 2004, p.29-30.
[7] Ibid. ,p. 30.
[8] Ibid.
[9] Ibid.,p. 29.
[10] Cu toate acestea, ecouri ale acestei pasiuni pentru pian se regăsesc și în unele opere literare ale lui Eliade, cum ar fi nuvela La țigănci, unde personajul principal este un artist obligat a-și duce existența din lecțiile de pian pe care le dădea „pentru păcatele sale”.  Pentru o analiză mai amănunțită a acestor elemente, a se vedea capitolele următoare ale lucrării noastre.
[11] Ne-am folosit de ediția Mircea Eliade, Contribuții la filosofia Renașterii.[Itinerar italian],f.l., Colecția „Capricorn”, 1984.
[12] Ibid, p. 83.
[13] Ibid, p.85-86:„ În Guide sunt lămurite toate stilurile și veacurile când a fost construit. Guide-ul e prețios și precis. Poate oferi oricând o erudiție suficientă pentru a epata. [...] A vizita Venezia cu Guide în trei zile e stupid. Se pot memora multe și interesante nume, titluri de tablouri, date. Dar e stupid. Muzeul prin el însuși nu poate atrage. Baedeker-ul îndepărtează și ultimul rest de emoție estetică imediată pe care îl mai pot pricinui pinacotecile. De obicei în muzee se admiră tot ce e lăudat de Baedeker. În fața oricărui nume ilustru sunt necesare exclamații și comentarii. Dacă tabloul e prea mare- câțiva pași înapoi, priviri concentrate, muțenie provizorie, pot face o bună impresie. Procedeul e simplu și recomandabil. Înainte de a vizita muzeul sau biserica respectivă, se citesc cu atenție acele câteva pagini din Guide. Se memoreazp cât mai multe amânunte. Pentru că întrebări de felul acesta: „Mais quel Bellini a fait ce tableau ? Giovanni, ou son frère ?” fac să crească prestigiul în fața grupului”.
[14] Ibid, p.91-92.
[15] Ibid., p. 86.
[16] Ibid, p.94.
[17] cf. nota 13.
[18] Ibid.,p.94
[19] Ibid,.p. 110.
[20] Ibid, p.109-110.
[21] Ibid, p.116.
[22] Ibid, p.117-119.
[23] cf.Mircea Eliade, Romanul adolescentului miop, București:Minerva, p.245-246.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu